Guide to choosing a folding bike

 

          แนวทางการเลือกซื้อจักรยานพับ

               จักรยานพับได้ถูกประดิษฐ์มาเพื่อให้มีความคล่องตัวในขณะขนย้าย และง่ายต่อการจัดเก็บ จึงมีขั้นตอนการออกแบบและผลิตที่ซับซ้อนกว่าจักรยาน
          ทั่วไป ทำให้มักมีราคาแพงและน้ำหนักมากกว่า
                ทุกวันนี้หลายค่ายหลายแบรนด์ต่างก็ได้มีการผลิตรถจักรยานพับรุ่นต่าง ๆ ออกมามากมาย เพื่อสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานอันหลากหลายของนักขี่
          ทำให้แต่ละคันมีเอกลักษณ์และมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไป ซึ่งที่ Bike-Monster เรามีจักรยานพับได้เหล่านี้รอไว้บริการคุณอยู่อย่างครบครัน
          รถจักรยานพับบางคันอาจจะถูกออกแบบมาเพื่อให้พับได้ง่าย แต่ก็อาจจะไม่สะดวกนักในเวลาที่จะขนย้าย แต่บางคันก็ออกแบบมาเพื่อให้พับแล้วก็ยัง
          สามารถเข็นไปได้ หรือมีล้อเล็ก ๆ ติดไว้ทำให้ขนย้ายได้สะดวก ในขณะที่จักรยานพับบางคันอาจจะไม่สะดวกในการพับและการขนย้ายนัก แต่ถูกออกแบบ
          มาเพื่อเน้นไปที่ความสบายในขณะขี่ เป็นต้น
                ดังนั้นสิ่งแรกสุดที่ต้องตัดสินใจก่อนเลือกซื้อจักรยานพับนอกเหนือจากเรื่องของงบประมาณและราคาก็คือ ต้องตอบตัวเองเสียก่อนว่า ต้องการนำ
          จักรยานพับไปใช้งานในรูปแบบใด เพื่อที่จะได้นำคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปของจักรยานแต่ละคัน มาชั่งน้ำหนักและตัดสินใจว่า จักรยานพับแบบไหนที่จะ
          เหมาะกับคุณ เช่น ต้องการนำจักรยานพับไปใช้งานเพื่ออะไร สภาพเส้นทางที่ใช้ขี่เป็นแบบไหน หรือ ต้องการขี่จริงจังและเป็นประจำเพียงใดสำหรับคนที่
          อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเมนต์ ซึ่งแน่นอนว่า มีพื้นที่ในการใช้สอยมีอยู่จำกัด ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อก็คือ ขนาดของจักรยานเมื่อพับลงมา
          แล้วมีขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกต่อการจัดเก็บไว้ในห้อง ไม่เกะกะพื้นที่ใช้สอย และง่ายต่อการขนขึ้นลิฟท์ หรือลงบันได บางคนอาจต้องการใช้จักรยานพับ
          เพื่อการเดินทางเช่นไปเรียน หรือ ไปทำงาน ในเมืองร่วมกับระบบขนส่งมวลชน หรือ รถไฟฟ้า การเดินทางเช่นนี้ อาจจะมีระยะทางไม่ไกล และอาศัย
          ความเร็วไม่มากนัก จึงควรเลือกจักรยานที่สามารถพับและกางออกได้โดยง่าย เพื่อสะดวกรวดเร็ว
                ในขณะที่บางคนอาจจะอยากได้จักรยานพับเพื่อใช้ในการขี่ท่องเที่ยว หรือ ทัวริ่ง ซึ่งมักพบเห็นกันทั่วไปในยุโรปที่มักขนจักรยานโดยสารไปกับรถไฟ
          หรือรถโดยสาร เพื่อไปลงตามจุดหมายในเมืองต่าง ๆ แล้วใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางต่อไป ซึ่งอาจจะต้องขี่กันในระยะทางไกล ๆ ดังนั้นคุณสมบัติ
          สำคัญของการใช้งานจักรยานพับประเภทนี้ก็คือ ความสบายในการขี่ นั่นเอง


Visitors: 459,401