ABOUT US

 

 

 

               'จักรยานพับได้' ได้รับความนิยมใช้กันแพร่หลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ทั้งจากเหตุผลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการ
           เดินทางที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น  หรือบ้างก็เบื่อหน่ายจากปัญหารถติด ที่ทำให้ต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน ๆ  
           หลาย ๆ คนจึงเลี่ยงไปใช้วิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทั้งบนดิน และใต้ดิน ร่วมกับการใช้จักรยานพับเพื่อลดความวุ่นวายดังกล่าว

               ข้อดีของ จักรยานพับได้ ก็คือ มันสามารถการพับให้มีขนาดกระทัดรัดลง จึงสะดวกในการขนย้าย จัดเก็บ หรือแม้แต่นำไปใช้กับระบบ
           ขนส่งมวลชนต่าง ๆ ซึ่งจักรยานธรรมดาทั่วไปที่มีขนาดใหญ่และเกะกะไม่สามารถทำได้

               เราจึงสามารถนำจักรยานพับไปได้ทุกที่ จะเก็บไว้ในอพาร์ทเมนต์ไม่เกะกะกีดขวางพื้นที่ใช้สอย จะขนขึ้น-ลงบันได หรือนำเข้าลิฟท์ก็
           ทำได้ และไม่ต้องกลัวหายจากการถูกโจรกรรมเนื่องจากต้องจอดทิ้งไว้ แม้แต่เวลาไปเที่ยวก็สามารถพับใส่ท้ายรถ บรรทุกนำไปขี่ด้วยได้
           โดยไม่ลำบาก

               จักรยานพับได้นอกจากถูกออกแบบมาให้พับได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว และ ปลอดภัย ยังมีขนาดให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ
           ของผู้ขับขี่ ทั้งขนาดที่พอ ๆ กับจักรยานโดยปกติทั่วไป หรือ คันที่มีขนาดเล็กสำหรับผู้ที่ต้องการจักรยานพับที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถใช้
           กันได้ทุกช่วงวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ชายและหญิง

               ด้วยปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ BIKE-MONSTER  จึงมุ่งมั่นจัดหาจักรยานพับได้คุณภาพดี มีมาตรฐานจากทั่วโลกมาตอบสนองต่อความ
           ต้องการอันหลากหลายของนักปั่นด้วยความรับผิดชอบตลอดมา 

               BIKE-MONSTER เชื่อมั่นว่า การใช้จักรยานพับ จะมีส่วนช่วยให้คนในสังคมไทยของเราใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ
           ชีวิตมากขึ้นได้ เพราะอย่างน้อยการปั่นจักรยานเป็นวิธีการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ตัวเราที่ดีมากวิธีหนึ่ง

 

 

Visitors: 459,405