Philosophy of bike-monster

 

1. รถต้องพร้อมให้มาก

2. ร้านต้องโล่งให้กว้าง

3. อากาศต้องโปร่งให้สบาย

4. พนักงานต้องทำดีให้ชื่นใจ


                           

                                              เราเลยทำให้รถพร้อมจำหน่ายครบ

                                                  สีบรรยากาศห้องแสดงรถเรียบง่าย แต่เน้นที่กว้างๆสะอาดๆให้สามารถเดินดูรถได้สะดวก ไม่แออัด
                                           ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเร่งรีบ และที่สำคัญ ต้องมีรถให้ทดลองปั่นในสถานที่ลองรถที่ปลอดภัย

 

ที่เราทำให้ได้ทั้งหมดนี้ ก็เพราะ

"เราโชคดีได้ทำรถพับที่เรารัก และเราก็รักรถพับที่เราโชคดีได้ทำ"

 

Visitors: 462,267